top of page

Stichting Oeverveiligheid Riverparc (S.O.R.) en Stichting Riverparc Onroerend Goed (S.R.O.G.)

Over de stichtingen

De S.O.R. heeft tot doel, het beheer van de oevers en de stranden van de woonwijk Riverparc op grond van de wet en regelgeving gericht op waterveiligheid in relatie tot buitendijks wonen.

De S.R.O.G. heeft tot doel het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken en de infrastructuur in de woonwijk Riverparc.

Het bestuur van de S.O.R. en het bestuur van de S.R.O.G. vormen een zogeheten personele unie: de S.R.O.G. wordt bestuurd door het door de deelnemersvergadering gekozen bestuur van de S.O.R. Anno 2023 is het niet langer noodzakelijk en kosteneffectief om voor het realiseren van deze doelen twee stichtingen actief te houden. Er ligt daarom nog steeds een af te wikkelen opdracht en mandaat voor het bestuur om de S.R.O.G. en de S.O.R. te fuseren, waarbij de S.R.O.G. wordt ontbonden. Het bestuur is hiervoor nog in overleg met de Belastingdienst inzake een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij overdracht van de gronden. 

IMG-5072.jpeg

Bestuur S.O.R. en S.R.O.G.

Fred Hartman, Voorzitter 

toegetreden per 28 maart 2021

aftreden volgens rooster 27 maart 2027

Vacature, secretaris

Roberto Nijenhuis, Penningmeester

toegetreden per 8 mei 2023

aftreden volgens rooster 7 mei 2026

Bent u op de hoogte van alle
ontwikkelingen op het park?

bottom of page