top of page

Geschiedenis

De haven naast Riverparc

Door het verleggen van de watergang tussen de Lathumse Plas en de Gieseplas en het ophogen van de oorspronkelijke doorgang is begin jaren negentig een groot schiereiland ontstaan. In de daaropvolgende jaren zijn op het schiereiland Riverparc ruim 350 woningen gerealiseerd.

In eerste instantie waren de woningen op Riverparc bestemd voor recreatief verblijf. Van overheidswege bestond, na een intensief proces, de bereidheid de permanente bewoning te legaliseren.

 

Het bestemmingsplan is herzien en in juli 2012 werd Riverparc een reguliere woonwijk van de gemeente Zevenaar. De oevers en de stranden zijn in gezamenlijk beheer gebleven van de eigenaren, via de huidige Stichting Oeverveiligheid Riverparc. 

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

bottom of page