Parkbeheer

Groen in Riverparc

Gemeente Zevenaar - SOR

De gemeente Zevenaar is sinds de legalisering verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen, de afvalinzameling en de straatverlichting. Een aantal zaken behoort niet tot de kerntaken van de gemeente en deze zal Kroon Bouw Beheer in opdracht van de Stichting blijven uitvoeren.

 

Deze taken zijn onder andere onderhoud- en schoonhouden van stranden (inclusief ballenlijnen), verwijderen van zwerfvuil, opruimen van de hondenpoep, maaien van de grasoevers en het verwijderen van wilgenstruiken. Indien blijkt dat de kwaliteit van de openbare ruimte van Riverparc achteruit gaat, zal het bestuur hierover in overleg treden met de gemeente en indien nodig zelf in overleg met Kroon Bouw Beheer aanvullende maatregelen treffen.

 

Kroon Bouw Beheer is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer:

0313-632271 of 06-22454169;

 

Het adres is Blauwe Reiger 36.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.