Stichting Oeverveiligheid Riverparc

Over de stichting

De stichting heeft tot doel, het beheer van de oevers en de stranden van de woonwijk Riverparc op grond van de wet en regelgeving gericht op waterveiligheid in relatie tot buitendijks wonen.

In de vergadering van deelnemers op 28 maart jongstleden is er een nieuw bestuur gekozen.

IMG-5072.jpeg

Het bestuur

Eric Vernes, Voorzitter
Fred Hartman, Penningmeester
Rolf Lepp, Secretaris

Download de statuten

Statuten van Stichting Oeverveiligheid Riverparc: 

Downloaden

Statuten Riverparc Onroerend Goed: 

Downloaden

Bent u op de hoogte van alle
ontwikkelingen op het park?