Stichting Oeverveiligheid Riverparc

Over de stichting

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van erfpachters en eigenaren van gronden in de woonwijk Riverparc in de gemeente Zevenaar.

 

 Momenteel is er sprake van een interimbestuur. Dit bestuur heeft ten doel de weg te bereiden voor een definitief bestuur 

Het interimbestuur

Anne Fokke de Vries, voorzitter (meer over Anne Fokke)

Bert Ravelli, secretaris (meer over Bert Ravelli)

Eric Vernes, penningmeester (meer over Eric Vernes)

Evelien Hartman, operationele zaken (meer over Evelien Hartman)

Rolf Lepp, communicatie (meer over Rolf Lepp)

Download de statuten

Statuten van Stichting Oeverveiligheid Riverparc: 

Downloaden

Statuten Riverparc Onroerend Goed: 

Downloaden

Bent u op de hoogte van alle
ontwikkelingen op het park?