Veelgestelde vragen over Riverparc

Veel gestelde vragen

Afvalinzameling: wanneer wordt het ingezameld?


Vanaf 2020 wijzigt de frequentie van legen van de Restcontainer. De Restcontainer wordt 4-wekelijks (voorheen 3-wekelijks) op de maandag geleegd. Geadviseerd wordt de container vóór 7.30 uur met de wielen aan de straatzijde op het aangewezen afvalinzamelingspunt te zetten.
Voor meer informatie hierover en de GFT-, PMD- en Oudpapier inzameling, wordt verwezen naar de website van de gemeente Zevenaar. Daar kunt u de Afvalwijzer downloaden voor 2020.
Bliksemafleiders: mogelijkheden op Riverparc?


UIT Notulen deelnemersvergadering SWR 25-10-2015. In de nieuwsbrief van twee weken geleden gaven we al aan dat nog nader advies wordt ingewonnen over bliksembeveiliging. Dit onderzoek betreft twee alternatieven, namelijk een meer gecentraliseerde- dan wel een decentrale vorm van beveiliging, waarbij dit laatste eenvoudig betekent: iedere woning zijn eigen bliksemafleiders. Dit is in principe een zaak van de individuele huiseigenaren, ofschoon bij collectieve aanleg een inkoopvoordeel behaald kan worden. Een gecentraliseerde beveiliging zou bestaan uit plaatsing van een nog onbekend aantal hoge, gemeenschappelijke bliksemafleiders, aangevuld met bescherming tegen schade aan elektronische apparatuur en dergelijke binnenshuis. De eerste indicaties die wij hierover hebben binnengekregen, zijn: dat deze oplossing niet goedkoper zou zijn dan individuele bescherming. Echter, zoals gezegd wordt hier nog onderzoek naar gedaan en zullen we er in een volgende nieuwsbrief concreet op terugkomen.
UIT Nieuwsbrief SWR januari 2016. Een aantal woningen op Riverparc is op (gezamenlijk) particulier initiatief beveiligd tegen blikseminslag (woning) en overspanning (tv, telefoon). De kosten bedragen ongeveer €1900,-. Een aanbieder, waarvan wij weten dat zij enkele woningen inmiddels heeft beveiligd, is Aardnet uit Tilburg. Er zijn natuurlijk meerdere aanbieders actief.
We hebben bekeken of bliksemafleiding voor de gehele wijk zou kunnen worden geregeld. De gemeente heeft hierin namelijk geen rol. Dit blijkt een kostbare aangelegenheid en daarnaast niet zomaar mogelijk (o.a. meerdere hoge objecten nodig die niet in het bestemmingsplan passen). Indien u uw woning wenst te beveiligen tegen blikseminslag, dan raden wij u aan dit, in verband met de kosten, met meerdere bewoners tegelijk te doen.
Informatiebrochure: Riverparc wetenswaardigheden


Informatie over het bestaan van Riverparc en aanvullende wetenswaardigheden(meer FAQ), kunt u hier inzien.
Nieuwbouw: gerealiseerd


Alle kavels zijn verkocht en inmiddels bebouwd
Openbare ruimte overlast: Waar terecht met klachten?


Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. Wel melden bij de gemeente:
• losse stoeptegel
• gat in de weg
• kapotte straatverlichting
• schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
• onveilige plekken
• achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
• afgewaaide takken, omgewaaide bomen
• vernield groen
• zwerfvuil
• overvolle afvalbakken
• dode dieren langs de weg of in het water
• stankoverlast
• achtergelaten fietsen of auto’s
• onveilige verkeerssituatie
• aanleg en onderhoud van speelplekken
• kapotte of onveilige speeltoestellen Het Service en Meldpunt van de gemeente is digitaal te bereiken via de website van de gemeente Zevenaar. Het meldpunt is ook telefonisch bereikbaar: (0316) 595 555

Niet melden bij de gemeente:
• gevonden dieren: bel de dierenambulance 0900-0245;
• overlast van andere mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie, het nummer 0900-8844 is het landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen. Is er wel spoed geboden bel dan met het alarmnummer 112. Het bedrijf Kroon Bouw Beheer verzorgd aanvullend onderhoud op het park. Voor meer informatie zie Parkbeheer.
Parkbijdrage: uitleg


Als (grond)eigenaar betaald u maandelijks een bijdrage(retributie) voor het onderhoud van de buitenoevers en stranden. In uw koopakte is daarvoor een erfdienstbaarheid opgenomen. U moet dit zelf aangeven bij de administratie van de accountant. Meer informatie hierover kunt u hier inzien.
Overigens wordt voor deze bijdrage een aantal aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, omdat de gemeente deze niet tot haar kerntaak heeft. Meer informatie hierover kunt u hier inzien.
Riverparc 2004 Toen nu en in de toekomst: boekje


Het 'boekje RiverparC toen, nu en in de toekomst (2004)' kunt u hier inzien.
Verbouwplannen: wat moet ik doen?


Via www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of er sprake is van een vergunningsplicht. Er gelden diverse regels (zie ook het onderwerp woonregels). Vergewist u zich dan van de beperkingen die er zijn en doe daarover zo nodig navraag bij de gemeente Zevenaar via telefoonnummer (0316) 59 59 111. Zo kunnen onbedoelde procedures en schadeposten worden voorkomen, en kan de woonkwaliteit van Riverparc worden behouden.
Vergunningen of evenementen: Waar kan ik informatie vinden?


Wie wil weten wat er in de eigen buurt te doen is, het laatste nieuws wil volgen of algemene informatie wil hebben, kan dit vinden op de website van de gemeente Zevenaar. Daar kunt u informatie inzien over aangevraagde vergunningen in de officiële bekendmakingen en de te houden evenementen.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of heeft u een andere vraag? 

Bent u op de hoogte van alle
ontwikkelingen op het park?