Stichting

Stichting Woonbelangen Riverparc

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van erfpachters en eigenaren van gronden in de woonwijk Riverparc in de gemeente Zevenaar. 

Het bestuur van Stichting Woonbelangen Riverparc bestaat uit:

  • Frans Franken, voorzitter

  • Henk Jan Kamerbeek, secretaris

  • Jeroen Wieland, penningmeester

 

Statuten van Stichting Woonbelangen Riverparc downloaden.

Statuten Riverparc Onroerend Goed downloaden.

Rooster van aftreden bestuursleden SWR