Stichting

Stichting Woonbelangen Riverparc

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van erfpachters en eigenaren van gronden in de woonwijk Riverparc in de gemeente Zevenaar.

 

 

 

 

Momenteel is er sprake van een interimbestuur. Dit bestuur heeft ten doel de weg te bereiden voor een definitief bestuur 

 

 

 

  

DB6197FC-FF13-433A-A10B-8FE990403BFF

Het interimbestuur, van links naar rechts: Bert Ravelli, Anne Fokke de Vries, Evelien Hartman, Eric Vernes, Martijn Prent

Het interim-bestuur van Stichting Woonbelangen Riverparc bestaat uit:

Anne Fokke de Vries, voorzitter (meer over Anne Fokke klik hier)

Bert Ravelli, secretaris (meer over Bert)

Eric Vernes, penningmeester (meer over Eric)

Evelien Hartman, operationele zaken (meer over Evelien)

Martijn Prent, communicatie (meer over Martijn)

 

Statuten van Stichting Woonbelangen Riverparc downloaden.

Statuten Riverparc Onroerend Goed downloaden.