Deelnemersvergadering Stichting Oeverveiligheid Riverparc

VRAGEN OVER SOR EN WERKGROEP RIVERPARC ENERGIE

Het Interim Bestuur SOR kreeg van enkele bewoners de vraag hoe de relatie zit

tussen de Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR voorheen SWR) en de Werkgroep

Riverparc Energie. Wij willen u hier graag over informeren.

Het Energie-transitieakkoord komt vanuit de landelijke overheid naar aanleiding van internationale afspraken. Vervolgens is dit nationaal uitgerold naar provincies, regio's en de lokale overheden / gemeenten. Deze moeten in hun eigen beleid hier aandacht aan gaan besteden, dus ook de Gemeente Zevenaar. Ook is er ruimte gegeven voor burgerinitiatieven. Op deze wijze kunnen groepen van burgers proactief met energietransitie aan de slag gaan. Dit laatste fenomeen is door een aantal eigenaren / bewoners van de wijk Riverparc opgepakt onder de naam 'Werkgroep Riverparc Energie'. Wat betreft de naam is iedere groep vrij om gebruik te maken van 'Riverparc'. Dit is geen beschermde naam. Toen het Interim Bestuur was geïnstalleerd na de formatie heeft de Werkgroep contact gezocht met de vraag hoe er kon worden samengewerkt. Dit kwam mede voort uit het feit dat de Werkgroep subsidie had aangevraagd voor onder andere een enquête met eventuele vervolgstappen en zochten naar een juridische status. Het IB heeft toen duidelijk aangegeven dat dit geen zaak was van het IB SOR (voorheen SWR) en als zodanig ook niet paste in de primaire doelstelling van de stichting. Er dus GEEN (juridische / statutaire) binding tussen de SOR en de Werkgroep. Op de website van de Werkgroep wordt deze link ook niet gemaakt en wordt steeds aangegeven dat het enkele bewoners betreft dan wel bijvoorbeeld hoeveel bewoners hebben deelgenomen aan een enquête enzovoort. Indien u vindt dat er verkeerde zaken op deze website staan en u daar zelf bij betrokken bent of gevolgen daarvan ondervindt, verzoekt het IB u zich rechtstreeks tot de Werkgroep te wenden. Het is tevens goed erop te wijzen dat iedere eigenaar zelf beslist wat er met zijn woning gaat gebeuren ingevolge de energietransitie (wel of geen zonnepanelen, het wel of geen warmtepomp installeren, wel of geen gebruik van gas enzovoort) en dit niet wordt bepaald door een werkgroep voortkomende uit een burgerinitiatief. Met vriendelijke groet, Interim Bestuur SOR

298 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Beste bewoners, De deelnemersvergadering van 12 december aanstaande kan door de aangescherpte corona maatregelen helaas geen doorgang vinden. Zodra de mogelijkheid zich voordoet een nieuwe vergadering

1. Opening van de vergadering 2. Notulen vergadering 28 april 2021 (zie nieuws website) 3. Nieuwe secretaris 4. Jaarrekening SOR 2020 5. Jaarrekening SROG 2020 6. Begroting 2022 7.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ