Deelnemersvergadering 12 december 2021

Vooraankondiging vergadering van deelnemers SOR

Hiermee nodigen wij u uit deel te nemen aan de Vergadering van Deelnemers van de

Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR).


Datum: zondag 28 maart 2021

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Vorm: Hybride vergadering; het bestuur en de inleiders / sprekers zitten

in een studio; de deelnemers zijn online aangesloten;

bij de uitnodiging voor deze vergadering krijgt u hiertoe de nodige

instructies; om een idee te krijgen hoe zo'n bijeenkomst verloopt

kunt u informatie vinden op www.online-alv.nl .


De concept agenda luidt thans als volgt

  • Opening & welkom door de voorzitter van het Interim Bestuur

  • Mededelingen & ingekomen stukken

  • De onderlinge verhouding tussen het stichtingsbestuur & de deelnemers (statuten & website)

  • Boekenonderzoek (inleiding; presentatie door het onderzoeksbureau; afronding)

  • Financiën SOR & SROG

  • De oevers

  • Bestuursverkiezingen

  • Wat verder ter tafel komt

  • Sluiting.

Bij de uitnodiging voor de vergadering krijgt u een link waar u alle bijbehorende

vergaderstukken aantreft.


Laatste oproep voor de bewoners die zijn/haar N.A.W. gegevens en mobiele telefoonnummer nog niet hebben gemaild aan info@riverparc.nl.

Uw mobiel telefoonnummer en emailadres is nodig voor deelname aan de Vergadering van Deelnemers daar er een dubbele authenticatie wordt toegepast voor het stemrecht. Zonder deze gegevens gaat uw stem verloren in de Vergadering van Deelnemers.Bestuur-mutatie OPROEP POTENTIELE BESTUURSLEDEN

Als eerste willen wij hier vermelden dat de secretaris door onverwachte persoonlijke

omstandigheden zijn tijd en energie hard nodig heeft om hieraan te werken en

dientengevolge zijn taken heeft neergelegd. Daar het nog maar een korte tijd

betreft tot aan de Vergadering van Deelnemers hebben de overige leden van het

Interim Bestuur de werkzaamheden overgenomen. Wij respecteren de keuze van

de secretaris en hopen ook dat u hem deze tijd gunt.


De Vergadering van Deelnemers is de laatste activiteit van het Interim Bestuur SOR.

In de vergadering dient een nieuw bestuur te worden benoemd die de SOR gaat besturen.

Hiermee roept het Interim Bestuur kandidaten op voor het nieuwe Bestuur SOR.

Volgens de statuten dienen dit er minimaal drie te zijn en maximaal vijf. Het betreft in ieder geval de functie van voorzitter. Hiernaast worden de functies van secretaris en penningmeester genoemd. De laatste twee functies kunnen ook door dezelfde persoon worden ingevuld.

Wat er verwacht wordt van deze bestuursfuncties is terug te lezen in de statuten.


HET INTERIM BESTUUR ROEPT KANDIDATEN OP ZICH TE MELDEN VOOR

HET NIEUWE BESTUUR SOR!


U dient zich aan te melden voor 20 maart 2021 door middel van een mail naar

info@riverparc.eu . Indien u dit schriftelijk wilt, kunt u het schrijven inleveren bij Eric Vernes, Zilvermeeuw 19. Indien u voorkeur heeft voor een bepaalde functie, verzoeken wij u dit aan te geven.


In deze wijst het Interim Bestuur u erop dat volgens de statuten een kandidaatstelling kan plaatsvinden door het zittende bestuur en anderzijds door de Vergadering van Deelnemers met een ondersteuning van ten minste 10 deelnemers. Daar het hier een specifieke situatie betreft, waarbij een Interim Bestuur zijn taken beëindigt en er een totaal nieuw bestuur benoemt moet worden, worden alle kandidaten, die zich aanmelden, ter stemming ingebracht tijdens de Vergadering van Deelnemers om op deze wijze een voldoende draagvlak vanuit de deelnemers te bewerkstelligen voor het betreffende potentiele bestuurslid.

Het Interim Bestuur hoopt dat er zich meerdere kandidaten zullen aanmelden!


Mochten er zich onverhoopt geen kandidatemelden voor het nieuwe Bestuur SOR, zal het Interim Bestuur volgens de daarvoor geldende wet en regelgeving een juridisch proces opstarten om een externe bestuurder te laten benoemen daar haar werkzaamheden zijn beëindigd en zij niet al toekomstig bestuur is benoemd. Het Interim Bestuur hoopt dat deze weg niet behoeft te worden bewandeld.


Met vriendelijke groet,

STICHTING OEVERVEILIGHEID RIVERPARC (SOR)

Interim Bestuur


227 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Beste bewoners, De deelnemersvergadering van 12 december aanstaande kan door de aangescherpte corona maatregelen helaas geen doorgang vinden. Zodra de mogelijkheid zich voordoet een nieuwe vergadering

1. Opening van de vergadering 2. Notulen vergadering 28 april 2021 (zie nieuws website) 3. Nieuwe secretaris 4. Jaarrekening SOR 2020 5. Jaarrekening SROG 2020 6. Begroting 2022 7.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ