top of page

Uitnodiging deelnemersvergadering 8 mei 2023

Vervolg samenstellen van het kandidaat interim-bestuur 

Onderstaand vindt u het bericht van de Formateur aan de bewoners van Riverparc. Het bestuur zal hierop reageren na de bijeenkomst met het kandidaat interim-bestuur.

“Eenheid in verscheidenheid”

Beste bewoners van Riverparc,

De formatie van het interim bestuur is rond. Met vertrouwen heb ik de voordracht maandag 1 juni aan het SWR bestuur bekend gemaakt.

Uit de 15 sollicitanten heb ik vijf kandidaten geselecteerd die samen een zo optimaal mogelijke afspiegeling vormen van Riverparc. De personen brengen ieder specifieke kennis en ervaring mee, hebben verschillende achtergronden en zijn aanvullend aan elkaar. Alle vijf hebben ze de intentie om als team een 0 situatie te creëren als basis voor het nieuw te kiezen definitieve bestuur. Ze vinden dat hun prioriteit primair ligt bij het wegnemen van scepsis, het verkrijgen van feitelijke informatie en het voorbereiden van een gedragen organisatie structuur. Een transparante communicatie van en naar de bewoners van Riverparc vinden ze daarbij vanzelfsprekend.

De personen die ik heb voorgedragen zijn: Bert Ravelli, Eric Vernes, Evelien Hartman, Anne Fokke de Vries en Martijn Prent. Samen met deze kandidaten is de voordracht voorbereid. Zo hebben ze met een positieve intentie de taken van het interim-bestuur besproken. Hierdoor werd vooraf duidelijk wat hun gedeelde visie is. Deze visie wordt op korte termijn toegelicht aan het SWR bestuur, middels een geplande bijeenkomst.

Met de voordracht en na de toelichtende bijeenkomst met kandidaten en bestuur komt mijn opdracht als formateur tot een afronding. Ik geef hiermee de ruimte aan het bestuur om de benoeming van het interim-bestuur af te ronden.

Met een positieve betrokkenheid heb ik gewerkt aan de voordracht. Riverparc is een heerlijke plek om te wonen. Zoals één van de kandidaten het mooi verwoorde: “Eenheid in verscheidenheid”. Ik dank eenieder voor het vertrouwen in mij.

Hartelijke groet,

Anja van Norel, Formateur

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ
bottom of page