Terugtreden secretaris SOR

Uitnodiging online Deelnemersvergadering zondag 28-03-2021 14.00 - 16.00 uur

Bijgewerkt op: mrt 22

UITNODIGING


Hiermee nodigt het Interim Bestuur Stichting Oeverveiligheid Riverparc (IB SOR) u uit om de Vergadering van Deelnemers digitaal bij te wonen op zondag 28 maart 2021 van 14.00-16.00 uur. Het betreft een hybride bijeenkomst ingevolge de corona voorschriften van het RIVM, waarbij het IB SOR vanuit een studio de vergadering verzorgt met technische ondersteuning van ALV-Online.


U ontvangt van ALV-online een mail op vrijdag 26 maart 2021 met een link om in te kunnen loggen op het tijdelijke vergaderplatform, ‘Vergadering van Deelnemers SOR’.

Met uitleg hoe dat allemaal werkt.

U kunt dan ook alvast rondkijken en ook de vergaderstukken bekijken.


Let op! Het betreft een dubbele controle dus houdt u mobiele telefoon, waarvan het 06 nummer is opgegeven bij de hand. U krijgt bij iedere keer dat u opnieuw inlogt, een nieuwe inlogcode via sms op uw mobiel.

U komt vervolgens op het Vergaderplatform. Hier vindt u vanaf dat moment de vergaderstukken.

De agenda voor deze vergadering treft u onderstaand aan.


Agenda Vergadering van Deelnemers 28 maart 2021

1. Opening & welkom

2. Ingekomen stukken & (huishoudelijke) mededelingen

3. Statuten Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR)

3.1 Aanleiding, gelopen proces, resultaat

3.2 Statuten Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR) - inhoud

3.3 Nog te behandelen punten nieuwe bestuur

4. Boekenonderzoek

4.1 Aanleiding, gelopen proces, resultaat

4.2 Presentatie resultaten boekenonderzoek

4.3 Reacties van voormalige bestuursleden

4.4 Reactie IB SOR met aanbevelingen

5. Beheer & Onderhoud oevers Riverparc

5.1 Inleiding

5.2 Steenoevers

5.3 Grasoevers & stemming

6. Financiën

6.1 Jaarrekeningen 2008 - 2019 SROG / SWR

6.2 Jaarrekeningen 2020 SROG / SWR

6.3 Begrotingen 2021 SOG / SOR

6. Bestuurszaken

6.1 Afronding werkzaamheden Interim Bestuur

6.2 Introduceren kandidaten nieuwe bestuur (inbellen)

6.3 Benoemingsprocedure nieuw bestuur & stemming

6.4 Nieuw bestuur

7. Rondvraag, sluiting & overdracht


Deze Vergadering van Deelnemers is de laatste activiteit van het IB SOR, waarmee zij hun zittingstermijn afsluit. Het IB SOR is zeer verheugd dat er zich potentiële kandidaten hebben aangemeld voor een nieuw regulier Bestuur SOR. De verkiezing van dit Bestuur SOR vindt plaats onder agendaput 6 Bestuurszaken.


De volgende potentiële kandidaten hebben zich aangemeld (alfabetische volgorde achternaam) voor 20 maart 2021, zoals in de vooraankondiging stond vermeld.
# Ghonda van den Broek – bestuurslid / secretaris functie

Motivatie:

Sinds 1998 woon ik op Riverparc, ben 1 x ‘intern verhuisd’ en ben voornemens de rest

van mijn leven hier te blijven wonen. Ik ben altijd betrokken geweest met het reilen en

zeilen van Riverparc en heb mijn ingezet voor / ben medeorganisator dan wel -

oprichter van - de Riverparty Club, Riverparc Alert, Buurtpreventie Riverparc, contact

met de organisatie van Dreamfields, de inzamelingsactie-AED en democratisering van

het Riverparc bestuur. Ik vind leuk om contacten te leggen en wil mijzelf bezig gaan

houden met de doelstelling van de SOR.


# Jos van Lent – bestuurslid / geen voorkeur voor functie

Motivatie:

Sinds 2007 woon ik in Riverparc, welke locatie en omgeving zeer rust gevend zijn.

In het recente verleden was er nog al wat onrust onder de bewoners van Riverparc en

het voormalige stichtingsbestuur, welke hopelijk nu opgelost zijn.

Ik heb een technische / economische opleiding en beschik over 40 jaar internationale

bestuurservaring.

Ik denk dat ik met mijn ervaring kan bijdragen om van Riverparc een nog betere leef

omgeving te maken, de rust te behouden, en er een plezierige woonwijk van de

gemeente Zevenaar van te maken.

Dit lijkt mij een mooie opgave, nu het duidelijk is, dat de stichting ‘s primaire taak is:

de oeverveiligheid van de wijk (Riverparc) en wil dit graag in handen nemen via een

bestuur ‘s positie.


# Ilona Medze – Zeilstra – bestuurslid / geen voorkeur voor functie

Motivatie:

Mijn naam is Ilona Medze-Zijlstra, (roepnaam Lonneke) ik ben 68 jaar,

gepensioneerd en woon sinds 1994 op Riverparc.

Tijdens mijn werkzame leven heb ik de complete administratie van ons bedrijf gevoerd,

de financiële administratie, de voorraadadministratie tot en met calculatie werken.

Ik ben geen prater maar een doener, wellicht kan ik in het bestuur op die manier mijn

steentje bijdragen aan een prettig veilig Riverparc.# Ralph Witten - bestuurslid / geen voorkeur voor functie

Motivatie:

Ik ben nog een van de laatste groep eerste Riverparc bewoners (1992) en ben mede-

oprichter van Vereniging Vrij Wonen in 1998. Deze vereniging heeft de Gemeente

Angerlo doen besluiten het Riverparc te legaliseren. Daarna heeft het SWR bestuur het

verloop van de legalisering overgenomen. Ik heb dit mede begeleid in het

Burgerberaad. Laatstelijk heb ik mij ingezet het SWR te democratiseren.

In mijn werkzame leven was in Kapitein op de Grote Vaart (zware stukken wereldwijd

vervoeren zoals bruggen en kerncentrales), vervolgens troubleshooter (eveneens

wereldwijd, stabilisatie vraagstukken voor de zeevaart ter plekke begeleiden). Daarna

ben ik wiskunde- c.q. navigatieleraar geworden op de voormalige Zeevaartschool in

Katwijk, omdat ik mijn puberende zoons verder wilde zien opgroeien. Tot twee jaar

geleden gaf ik lessen t.b.v. vaarbewijzen en aan wereldzeilers.

Nieuwe kandidaten kunnen zich nog aanmelden tot woensdag 24-03-2021 20.00 uur per mail: info@riverparc.eu

258 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Terugtreden secretaris SOR

Beste Bewoners, Per 1 september 2021 heeft Rob Smits, secretaris Stichting Oeverveiligheid Riverparc zijn functie om privé redenen neergelegd. Fred Hartman zal zijn functie tot de volgende deelnemersv

Werkzaamheden strand

Beste Bewoners, Vandaag is Dusseldorp, de aannemer, gestart met de werkzaamheden op het talud van het strand. Op de Bahrse Pol wordt tijdelijk de klei opgeslagen. Vanaf maandag 5 juli wordt er dan kle

De eerste stappen...........

De eerste stappen………… Tijdens de deelnemersvergadering van 28 maart j.l is er een nieuw, democratisch gekozen bestuur geformeerd. Het bestuur van de SOR bedankt het interim-bestuur voor de genomen sta

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ