top of page

Uitnodiging deelnemersvergadering 8 mei 2023

SWR garandeert betrouwbare cijfers

Op 5 augustus jl. is uitspraak gedaan in de tuchtzaak tegen ONS Accountants. Daarbij is de accountant door de Accountantskamer in het ongelijk gesteld en berispt. ONS Accountants had de statuten van de SWR beter moeten volgen en bij het opstellen van de jaarrekeningen van ten minste de laatste jaren een controleberekening moeten uitvoeren.

Een mogelijk gevolg van deze uitspraak is dat over de laatste jaren (hoeveel jaren is nog onbekend) alsnog controleopdrachten zullen moeten worden uitgevoerd. Het ligt wat het SWR-bestuur betreft dan voor de hand dat dat voor rekening van ONS Accountants zal worden gedaan, ondertekend door een registeraccountant (RA) zoals tot en met 2014 altijd gebeurde. Het bestuur gaat hierover zo spoedig mogelijk in gesprek met ONS Accountants.

De Overleggroep Financiën Riverparc is inmiddels gestart met een onderzoek. Dit neemt echter niet weg dat de SWR als gevolg van de uitspraak mogelijk controles door een gecertificeerd accountantskantoor over de laatste jaren zal moeten laten uitvoeren. Het bestuur heeft overigens geen enkele twijfel over de integriteit van het financiële beleid van de beide stichtingen en vertrouwt dan ook volledig op bevestiging van hetgeen over alle voorgaande jaren in uitgebreide jaarrekeningen met de huiseigenaren is besproken en in de jaarlijkse overzichten is gepubliceerd. In een deze maand te verschijnen nieuwsbrief zult u meer vernemen over de ontwikkelingen in dezen (en tal van andere lopende zaken).

Zoals bij de informele bijeenkomst op 9 mei jl. bij Rutgers al besproken en toegezegd, is het bestuur bereid de relatie met ONS Accountants te beëindigen. De uitspraak van de Accountantskamer bespoedigt dit voornemen. Het streven is om na afwikkeling van de gevolgen van de uitspraak over te gaan naar een ander accountantskantoor. Dit zal niet van vandaag op morgen lukken, aangezien dan ook de volledige deelnemersadministratie, de inning van de retributie etc. over zal moeten naar de nieuwe accountant. Dat kost veel extra tijd en inspanning van een toch al zwaar belast bestuur. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet, Het SWR-bestuur

De uitspraak van de Accountantskamer:

http://www.accountantskamer.nl/index.php/nieuws/nieuws-2019

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/19-358-AA.pdf

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ
bottom of page