top of page

Uitnodiging deelnemersvergadering 8 mei 2023

Riverparc krijgt een interim-bestuur

De formatie van een nieuw interim-bestuur voor de buitendijks gelegen woonwijk Riverparc is succesvol verlopen. Voormalig wethouder Anja van Norel heeft in een maand tijd een kandidaat-bestuur van vijf huiseigenaren gevormd.

Zowel de aftredende als de aantredende bestuursleden zijn tevreden met het resultaat. Conform de voordracht van de formateur is het voornemen Bert Ravelli, Eric Vernes, Evelien Hartman, Anne Fokke de Vries en Martijn Prent op 17 juni 2020 als bestuursleden van de Stichting Woonbelangen Riverparc te installeren. De zittende bestuursleden Frans Franken, Henk Jan Kamerbeek en Jeroen Wieland treden op die datum af. Verwacht wordt dat daarmee de rust zal terugkeren in de woonwijk.

Het interim-bestuur zal zich vooral bezighouden met het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij de taken van de Stichting en bij de wensen van de bewoners. De Stichting is verantwoordelijk voor de waterkering van het schiereiland Riverparc dat in het rivierbed van de IJssel ligt. Daarnaast willen de bewoners dat de wijk goed wordt onderhouden. De gemeente Zevenaar verzorgt het onderhoud terwijl een door de Stichting ingehuurde beheerder de wijk en de zwemstranden schoon houdt van zwerfafval en hondensporen.

Het interim-bestuur heeft het voornemen om eind dit jaar een nieuw en permanent bestuur te benoemen. Of dat lukt is echter afhankelijk van de voortgang en de situatie rond het coronavirus. Het kunnen plaatsvinden van een deelnemersvergadering is bijvoorbeeld nog niet duidelijk.

Alle betrokkenen zijn Anja van Norel zeer erkentelijk voor haar onbezoldigde inbreng als formateur en het bereikte resultaat.

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ
bottom of page