BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN EEN GOEDE TOEKOMST IN RIVERPARC!

  • micha0300

Overleggroep Financiën Riverparc constateert geen onregelmatigheden ↵(Het nieuwsitem met d

Geen verdachte transacties, geen privéverrijking, niets onoirbaars: dat is de conclusie van de medio mei jl. ingestelde Overleggroep Financiën Riverparc (OFR) www.riverparc.eu/nieuws/nieuwsoverzicht/vervolgstap-na-bijeenkomst-bij-rutgers-9-mei.

Uit een uitvoerige bestudering van de administratie van de SWR over 2015 t/m 2017 komen naar het oordeel van de OFR geen twijfelachtige uitgaven van de besturen in die periode. Weliswaar is de OFR het niet helemaal eens met bepaalde uitgaven in de geschiedenis, maar de leden van de OFR vormden toen ook niet het bestuur en doen van uitgaven behoort tot de werkruimte van een stichting, elk jaar vervat in jaarverslagen en begrotingen, die alle zijn goedgekeurd. Zo zijn er vanwege de destijds dreigende ontzanding in het Rhederlaag hoge kosten geweest voor juridisch advies, in het voordeel van alle huiseigenaren, ondersteund door alle deelnemers, die allen daarmee verzakkingen aan hun huis wilden voorkomen. Daarnaast verbaast het de OFR dat kosten zijn gemaakt voor een incidenteel afscheidsetentje van bestuursleden of voor vergaderingen van het bestuur, kosten die redelijk waren en in het maatschappelijke verkeer volstrekt normaal en gebruikelijk zijn. Naar het oordeel van het huidige bestuur zijn de kosten niet “te hoog” geweest, maar sterkt de mening van de OFR ons in ons streven (sinds de benoeming jl. voorjaar) naar een sober kostenbeleid. In dat kader zijn de vrijwilligersvergoedingen voor bestuursvrijwilligers al versoberd en worden geen aparte vergaderkosten meer vergoed.

De OFR heeft haar opdracht inmiddels teruggegeven. Met enige wrevel rept de OFR van “ernstig verzuim” van de stichting omdat in de praktijk niet de penningmeester in persoon, maar een administratiekantoor de staat van baten en lasten en de balans opmaakt, maar uiteraard mag en mocht de penningmeester zich hierin altijd laten bijstaan door een ter zake deskundig kantoor. Daar is niets abnormaals of statutair onreglementairs aan. Ook constateert de OFR streng dat “de penningmeester de benodigde kennis ontbeert om een deugdelijke financiële administratie te voeren”. Het zal je maar gezegd worden als penningmeester die naast zijn werk, waarin hij ook penningmeester is van een professionele vereniging, dit als vrijwilliger onbezoldigd doet, en goed doet! De OFR trekt hiermee wel een erg grote broek aan en komt (alweer) niet met argumenten.

De OFR, die overigens bestaat uit vijf personen, waarvan twee zich hebben teruggetrokken om onduidelijke redenen eindigt de brief aan u met een woord (‘medeplichtig­heid’) dat strafbare feiten impliceert. Wederom komt de groep niet met feiten, noch onderbouwing. Ook stapt de groep niet naar de politie of het OM; uiteraard niet, er is ook immers niets gebeurd dat niet geheel correct is en in lijn met de opdrachten van het bestuur door de jaren heen. Alle bestuurshandelingen hebben altijd het doel van de stichting gediend c.q. dienen die nog steeds. Wij vinden het kwalijk dat de OFR, ondanks herhaalde verzoeken daarom, niet eerst met ons in gesprek is gegaan over bevindingen en de stichting de mogelijkheid gaf om te reageren. Zo hoort dat immers, zeker omdat de stichting de opdrachtgever was, niet de deelnemers.

Wij hebben de OFR bedankt voor hun werk, waarbij ze grote betrokkenheid hebben getoond. Met de manier waarop ze nu naar buiten treden zijn we ongelukkig, omdat ze daarmee ons verzoek negeren en daardoor schade toebrengen aan de stichting. Met de constatering dat geen malversaties zijn aangetroffen zijn we blij; in de deelnemersvergadering in oktober zullen we met de deelnemers bespreken over welke jaren nog een extra controleverklaring van bijvoorbeeld een accountant gewenst is. Zie daarvoor elders in deze nieuwsbrief.

De door de OFR aangehaalde vraagposten in hun brief zullen wij gedegen beantwoorden op onze website www.riverparc.eu.

2 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

NIEUWSBRIEF SOR - 18 Februari 2021

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Nieuwsbrief 19 oktober 2020

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Nieuwsbrief oktober 2020

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ