Deelnemersvergadering 12 december 2021

NIEUWSBRIEF SOR - 18 Februari 2021

Bijgewerkt op: 5 mrt. 2021

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021

 

Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken

aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen.

 

Gezien alle maatregelen die er nog steeds blijven gelden ingevolge de

Corona pandemie is het Interim-Bestuur tot de conclusie gekomen de

Vergadering van Deelnemers definitief te gaan houden in een hybride

vorm.


De vooraankondiging hiervan kunt u binnenkort tegemoetzien.

Schrijf alvast de datum in uw agenda ZONDAG 28 MAART 2021

Van 14.00 – 16.00 uur.


Zij heeft in dit kader de procedures doorgenomen

voor de vervolgacties om de deelnemers zo optimaal mogelijk te kunnen

laten aansluiten, hun input te kunnen laten geven en de benodigde

stemmingen statutair te kunnen laten verlopen.


Met betrekking tot de inhoud/ agenda van de Vergadering van deelnemers

is de stand van zaken doorgenomen met betrekking tot:

  • het boekenonderzoek waarvan de resultaten tijdens de Vergaderingvan Deelnemers gepresenteerd moeten worden

  • de betere verbinding tussen de deelnemers en het stichtingsbestuur voor zover wet en regelgeving dat toelaat en de vertaling hiervan in de statuten,

  • de vernieuwde website die bij het hierboven genoemde een belangrijk, instrument is

  • de verkiezingen van nieuwe bestuursleden.

Hiernaast is nog stilgestaan bij de primaire doelstelling van de Stichting

te weten het oeveronderhoud. Met betrekking tot de steenoevers is

hiertoe reeds het nodige geschiedt om het benodigde onderhoud in te

vullen.


Wat betreft de grasoevers staat nog steeds een besluit van de

Vergadering van Deelnemers uit 2015 open om te komen tot groot

onderhoud. Tijdens de Vergadering van Deelnemers zal hiervoor opnieuw aandacht

worden gevraagd met een update van de situatie.

 

Het IB-SOR zal zich nu gaan richten op de voorbereiding van de

Vergadering van Deelnemers. Aan u het verzoek zorg te dragen dat de gegevens die wij

hiervoor van u nodig hebben (e-mailadres en 06 nummer) ook bekend zijn.


Bij voorbaat dank daarvoor.


Het Interim Bestuur Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR)

399 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Het Interim -Bestuur doet verslag: 1. van de gehouden bestuursvergadering van do. 27-8-2020 2. project boekenonderzoek 3. project statuten 1. De bestuursvergadering van do. 27-8-2020 Tijdens deze verg

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ