Deelnemersvergadering Stichting Oeverveiligheid Riverparc

Nieuwsbrief september 2020

Bijgewerkt op: 21 dec. 2020

Het Interim -Bestuur doet verslag: 1. van de gehouden bestuursvergadering van do. 27-8-2020 2. project boekenonderzoek 3. project statuten


1. De bestuursvergadering van do. 27-8-2020


Tijdens deze vergadering waren de vier belangrijkste agendapunten: 1. Vertrek van Martijn Prent als interim-bestuurder en zijn opvolging 2. Boekenonderzoek 3. Onderzoek naar mogelijke wijzigingen statuten SWR 4. Overige


Ad 1:


Martijn Prent heeft besloten als interim-bestuurder van de SWR te vertrekken. Daarmee kwam zijn opvolging op de agenda van het interim-bestuur. Vanuit het formatieproces, dat eerder dit jaar door het vorige bestuur in samenwerking met formateur Anja van Norel (ex gemeenteraadslid van de gemeenste Zevenaar) was opgezet waren nog drie reserve kandidaten beschikbaar. Daaruit heeft het interim-bestuur gekozen voor Rolf Lepp als de opvolger van Martijn Prent. Rolf woont al langer op Riverparc, kent de situatie en geschiedenis goed. Hij zal de communicatieportefeuille van Martijn overnemen. Ook trekt hij de werkgroep die zich over mogelijke statutenwijzingen gaat buigen. Hierin nemen ook de voorzitter en secretaris deel.


Ad 2: Er heerst binnen Riverparc onrust over de financiële situatie van de SWR, die de afgelopen jaren is ontstaan als gevolg van het gebrek aan transparantie rond de boekhouding. Het interim-bestuur heeft besloten een boekenonderzoek door deskundigen te laten uitvoeren, dat teruggaat tot de datum waarop van de Stichting Woonbelangen Riverparc de Stichting Riverparc Onroerend Goed werd afgesplitst. Dit onderzoek is de eerste kerntaak die het interim-bestuur als opdracht van het vorige bestuur en de formateur van het interim-bestuur heeft meegekregen. Er zijn offertes aangevraagd om tot een gewogen keuze te kunnen komen tussen drie aanbieders. Daarbij staat kwaliteit en professionaliteit van het onderzoek voorop, echter in evenwicht met te maken kosten.


De uitvraag, die de basis vormt van de uitvraag voor de offertes , is van de website van SWR te downloaden (PDF-format).


Het bestuur hoopt eind september tot een definitieve keuze voor het onderzoeksbureau te komen. Het onderzoek zal tussen 6 en 10 weken in beslag nemen. Het vorige in haar geheel afgetreden bestuur zal gevraagd worden aan dit onderzoek mee te werken, op basis van hoor en wederhoor. De resultaten zullen aan de deelnemers van SWR gepresenteerd worden.


Ad 3. Al geruime tijd is er onder bewoners de behoefte aan meer inspraak dan wel medezeggenschap in het beleid en de uitvoering daarvan van de SWR. Van daaruit is de roep ontstaan om te kijken of dit een wijziging van de statuten van de SWR vergt, of zelfs een transitie van de SWR naar een nieuw op te richten Vereniging van Eigenaren Riverparc. Dit is de tweede kerntaak van het interim-bestuur.


Gezien het zwaarwegende belang van de kerntaak van de SWR, te weten de waterveiligheid van de wijk en de bijzondere geschiedenis van de wijk heeft het interim-bestuur besloten om deskundig advies in te winnen. Daarvoor is contact gelegd met een aantoonbaar deskundig advocatenkantoor, dat geen nadere banden heeft met Riverparc of haar bewoners.


Als basis voor het gesprek met dit advocatenkantoor en de uiteindelijke opdracht is een document opgesteld dat apart is downloaden van de website van Riverparc (PDF-format).


Indien uit dit gesprek een eventuele opdracht volgt, zal daarover nader door het interim-bestuur worden bericht op de website van Riverparc. Dan zullen ook de naam van het advocatenkantoor, van de uitvoerend advocaat als ook een planning bekend gemaakt worden.


Ad 4. Onder de rubriek ‘overige’ is vermeldenswaardig dat op een aantal punten op Riverparc zogenaamde ‘artikel 461 borden’ en ‘verboden aan te meren’ borden zullen worden geplaatst. Het gaat om de vervanging van oude borden op de stranden, maar ook om plaatsing van een aantal nieuwe. Reden is dat deze zomer herhaaldelijk is geconstateerd dat niet-bewoners/eigenaren van Riverparc zich toegang hebben verschaft tot de stranden van Riverparc en ook motorboten (‘Zodiac’s’) op de stranden hebben gelegd. Het gebruik van de stranden van Riverparc is voorbehouden aan bewoners/eigenaren van Riverparc en hun gasten. Het varen met motorboten achter de ballenlijnen is uit veiligheidsoverwegingen verboden. Ook zijn van de twee hekken bij de stranden de sloten met de pincode voor bewoners/eigenaren geforceerd en moesten met de nodige kosten voor de SWR vervangen worden.


De politie zal na plaatsing van de borden op naleving van de regels handhaven.


Het bestuur hecht eraan op te merken dat dit weliswaar niet tot haar kerntaken behoort, maar dat zij deze maatregel toch heeft willen treffen om verdere ‘wildgroei’ en precedenten voor het volgende seizoen te voorkomen.

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ