Deelnemersvergadering Stichting Oeverveiligheid Riverparc

Jaarrekeningen 2018 SWR en SROG beschikbaar

Onze nieuwe Registeraccountant(RA) Konings en Meeuwissen heeft de werkzaamheden voor de jaarrekeningen 2018 van de stichtingen SWR en SROG afgerond. Het bestuur heeft deze vervolgens vastgesteld.

Het controleren van de jaarcijfers hebben we dus in handen gegeven van een nieuwe accountant. Daarmee hebben we deze taak weggehaald bij ONS Accountants. Het administratiekantoor (dus niet de accountant) van ONS blijft voor de SWR nog wel de retributies innen, maar dit staat geheel los van de accountantswerkzaamheden. Terzijde: de retributies worden rechtstreeks op de rekening van de SWR betaald. De financiële transactie loopt niet via ONS, zij verzorgen slechts de administratie.

Alle deelnemers mogen de jaarrekeningen 2018 vanaf nu inzien en daarover beschikken. Deze jaarrekeningen zijn voorzien van de vereiste controleverklaring door de RA. De handtekeningen zijn grotendeels geblindeerd uit privacyoverweging.

Vanwege de transparantie staan in de jaarrekening 2018 ook kosten vermeld die nog volgen, zoals die van een nog uit te voeren controle door de RA over de jaarrekeningen 2016 en 2017. Verder staan er kosten in vermeld die overlopen naar een volgend jaar, zoals de bestuurscrisis en de nasleep ervan.

Gezien het grote aantal bladzijden en de drukkosten hebben wij besloten om de jaarrekeningen op deze website te plaatsen achter een wachtwoord dat bij de deelnemers bekend is. Nadat u het (zip)bestand heeft opgeslagen kunt u de pdf-bestanden openen met het wachtwoord dat gelijk is aan de code van de toegangshekken naar het strand. U kunt de jaarrekeningen hier downloaden.

Mocht u nog problemen ondervinden dan kunt u ons hierover e-mailen op info@riverparc.eu. Heeft u inhoudelijke vragen over de jaarrekening dan kunt u die stellen in de eerstkomende deelnemersvergadering.

Wij hopen u hierover naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Het bestuur wenst u alvast fijne feestdagen toe.

(Een tekst met gelijke strekking zal eveneens nog gepubliceerd worden middels een huis-aan-huis nieuwsbrief)

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ