Terugtreden secretaris SOR

Inzicht in de financiën SWR

Wij merken dat sommige deelnemers (nog) niet zo goed op de hoogte zijn van de financiële handel en wandel van de stichting. Begrijpelijk, want financiële verslagen bewaart men normaal gesproken niet zo lang en het is wellicht soms ook lastig om zulke verslagen te interpreteren. In de deelnemersvergaderingen worden de financiële verslagen altijd besproken. Daarnaast zijn er elk jaar vragenuurtjes met de penningmeester, waar ook toelichtingen kunnen worden verkregen.

Om zoveel mogelijk transparant te zijn en een beetje als reactie op vragen die op ons af komen, geven we daarom alle deelnemers nogmaals de gelegenheid om de jaarcijfers van de laatste 10 jaren bij ons op te vragen. Aanvragen kunnen door deelnemers worden gedaan via info@riverparc.eu onder vermelding van naam en adres. Wij zullen dan gegevens uit de jaarverslagen over 2008 t/m 2017 bij u thuisbezorgen binnen 14 dagen.

We merken hierbij op dat we de complete, uitgebreide jaarrekeningen niet mogen verstrekken van ONS Accountants uit hoofde van onze opdracht aan en de opdrachtbevestiging van deze accountant. Dit is mede vanwege de omstandigheid dat een van onze medebewoners (en voormalig lid van de Financiële Commissie) heeft gemeend dat de accountant zich voor de rechter dient te verantwoorden. Hierdoor is de accountant – begrijpelijkerwijs – terughoudend geworden om toestemming te verlenen voor het buiten gemaakte afspraken om openbaar maken van de complete jaarrekeningen.

In de binnenkort te verschijnen Nieuwsbrief van april 2019 zullen we op het onderwerp financiële transparantie verder ingaan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SWR laatst bewerkt 11-4-2019

1 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

NIEUWSBRIEF SOR - 18 Februari 2021

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Nieuwsbrief 19 oktober 2020

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Nieuwsbrief oktober 2020

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ