top of page

€22/maand wordt €264/jaar

GRASTALUDS AAN STRANDZIJDE NOG NIET KLAAR!!

Nadat de werkzaamheden vorig jaar aan Werkgebied 1 aan de strandzijde waren afgerond (herprofileren talud en het aanbrengen van een betonnen trap met leuning) is deze ingezaaid met D2 dijkgrasmensgel. Dit bleek echter niet te zijn aangeslagen. Ook bleek daarna door de extreem hoge waterstand er opnieuw schade aan het profiel te zijn.

Vervolgens is er getracht te komen tot herstel van de oever. Echter door gebruik van een ander materiaal bleek dat hierin ook het zogeheten pioniersonkruid (melganzevoet) is meegekomen met alle gevolgen van dien.

Op dit moment vindt tussen alle betrokken partijen (Aannemer Dusseldorp, de Stichting

Oeverveiligheid Riverparc [SOR], Witteveen & Bos en degene die het maaiwerk heeft verricht te weten Eikelboom) nauw overleg gaande hoe dit probleem op te lossen. Insteek is nu om aan te sluiten bij de werkzaamheden aan Werkgebied 2 bij de haven en in september 2022 zo mogelijk ook weer opnieuw het talud aan de strandzijde in te zaaien, zodat dit nog voor de winter kan aanslaan. Voor die tijd zal worden bezien of in het kader van de bestrijding van het pioniers-onkruid nog extra handelingen moeten worden verricht.

Wij hopen u voor nu weer voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er meer bekend is over de planning laten wij u dat weten.

138 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Zoals reeds in de vergadering van 13 dec 2022 is medegedeeld, zijn de overeenkomsten met Liander getekend. Binnenkort wordt de capaciteit van het stroomnetwerk op het Riverparc door Liander aangepast

Elke 5 jaar moet het Riverparc aantonen dat de oevers veilig en in goede conditie zijn. Dit moet worden aangetoond in een gecertificeerde rapportage aan de Gemeente Zevenaar, als onderdeel van de afsp

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ
bottom of page