Deelnemersvergadering Stichting Oeverveiligheid Riverparc

De eerste stappen...........

Bijgewerkt op: 30 jun. 2021

De eerste stappen…………

Tijdens de deelnemersvergadering van 28 maart j.l is er een nieuw, democratisch gekozen bestuur geformeerd.

Het bestuur van de SOR bedankt het interim-bestuur voor de genomen stappen om dit tot stand te brengen en wil u graag informeren over de stand van zaken tot nu toe.

De gekozen leden hebben de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Eric Vernes

Penningmeester: Fred Hartman

Secretaris: Rob Smits


Oeveronderhoud

Het interim-bestuur was al druk doende geweest een en ander in kaart te brengen en offertes op te vragen aangaande te verrichten werkzaamheden. Op basis daarvan is na stemming besloten dit onderhoud komend jaar uit te voeren.

De opdracht is opgesplitst in twee werkgebieden, te weten de haven en het strand


Haven

Onderzoek bij het Kadaster heeft opgeleverd dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de herstelwerkzaamheden bij de haven in relatie tot de waterhoogte boven NAP. Hiertoe hebben we contact opgenomen met betreffende partijen, te weten Leisurelands, jachthaven ’t Eiland en de Gemeente Zevenaar.


Alvorens duidelijk is wie de kostendrager moet zijn, worden deze werkzaamheden ‘on hold’ gezet.


Strand

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan het strand vangen 28 juni 2021 aan. Aanwonenden zijn hierover reeds geïnformeerd.

Het depot voor de klei kan op het braakliggende terrein tegenover Grand Café Rutgers worden ingericht.

Gezien het uitstel van de werkzaamheden aan de haven, vergen de komende herstelwerkzaamheden enkel de inzet van klein materiaal. Daartoe zal de botenhelling ter hoogte van de IJsvogel benut worden, waardoor schade en overlast tot een minimum beperkt kunnen worden.
Trap

Gelijktijdig met het herstel van het strand aan de Noordoever, zal ook de realisatie van de trap plaatsvinden. Deze zal 2 meter breed worden en zijn voorzien van een leuning in het midden.


Oeverhoogte

Witteveen&Bos zal zorgdragen voor een rapport waarmee de SOR voldoet aan haar verplichtingen rondom de vastgestelde oeverhoogte richting de Gemeente Zevenaar. Dit rapport is 5 jaar geldig.Jaarrekening


De jaarrekening 2020 is door Konings en Meeuwissen opgemaakt en zal na ontvangst op het beveiligde deel van de site worde gepubliceerd. Deze zal worden besproken en toegelicht op de eerstkomende deelnemersvergadering.


Tot slot

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet een mail te sturen naar info@riverparc.eu

Aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden:

Eric Vernes193 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Beste bewoners, De deelnemersvergadering van 12 december aanstaande kan door de aangescherpte corona maatregelen helaas geen doorgang vinden. Zodra de mogelijkheid zich voordoet een nieuwe vergadering

1. Opening van de vergadering 2. Notulen vergadering 28 april 2021 (zie nieuws website) 3. Nieuwe secretaris 4. Jaarrekening SOR 2020 5. Jaarrekening SROG 2020 6. Begroting 2022 7.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ