Deelnemersvergadering Stichting Oeverveiligheid Riverparc

Bewonersvergadering volop in voorbereiding

Geachte medebewoners,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de problemen tussen het bestuur en betrokkenen bij de “initiatiefgroep” er na de rechtszaak niet minder op zijn geworden. Er wordt veel gezegd en gesuggereerd. Wij beseffen dat wij daar een passend antwoord op moeten formuleren. Voor ons was echter het dieptepunt een aantal recente, onaangekondigde bezoeken van een aantal uit de “initiatiefgroep”, aan het huisadres van de bestuursleden. Daarbij werd op intimiderende wijze de administratie van de stichting opgeëist. Uiteraard wilden en konden wij daar geen gehoor aan geven. Wij betreuren deze situatie in hoge mate en zijn van mening dat niets dergelijk gedrag kan rechtvaardigen. Temeer omdat een aantal huisgenoten, die part noch deel aan de situatie hebben, daardoor ook behoorlijk geraakt wordt.

Wij beseffen bij dit alles dat de bal bij ons ligt. Op dit moment zijn wij dan ook hard bezig de bewonersvergadering van 23 maart a.s. voor te bereiden. Wij verwachten dat de agenda en de voorstellen die daar ter tafel zullen komen, in belangrijke mate tegemoet komen aan de wensen die er op het park leven. Wij hopen dan ook dat alle betrokkenen tot dat moment nog geduld kunnen opbrengen en vooral ook bereid zijn mee te werken aan een constructief verloop van de vergadering. Bij voorbaat dank.

Bestuur SWR

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ