Deelnemersvergadering Stichting Oeverveiligheid Riverparc

Baggerwerkzaamheden jachthaven ’t Eiland

De eigenaar van jachthaven ’t Eiland is voornemens om volgende week (vanaf 16 december) te starten met enkele lichte baggerwerkzaamheden ter weerszijden van de havenmond. Noordelijk van de monding wordt wat zand weggegraven aan het einde van de landtong bij Blauwe Reiger 54. Aan de zuidzijde wordt de bodem onder de botenlift bij De Bolder enigszins verdiept. Het gaat in beide gevallen om relatief geringe hoeveelheden. Deze activiteiten spelen zich af op ruime afstand van de waterkering van het Riverparc zodat de betrouwbaarheid daarvan niet in het geding is. Het weggegraven zand wordt gelost in een verdiept gedeelte van de Gieseplas direct ten noordoosten van de havenmond.

Update februari 2020: werkzaamheden zijn uitgesteld tot het voorjaar.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

UIT VERGADERING IB-SOR 18 FEBRUARI 2021 Het Interim Bestuur heeft in haar laatste vergadering de volgende zaken aan de orde gehad, die zij graag met de deelnemers wil delen. Gezien alle maatregelen di

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ