NIEUWSBRIEF SOR – 24 December 2020

  • micha0300

Antwoord op financiële vragen is in de maak

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen en vragen die op 9 mei aan het bestuur zijn gesteld gaan over het geld van de SWR/SROG. Er is ter plaatse inzicht gegeven in de banksaldi van nu, maar daarnaast blijkt er behoefte aan saldi uit het verleden en inzicht in uitgaven die zijn gedaan, met name voor juridisch advies. De wens bestaat om dit te laten onderzoeken door een externe, onafhankelijke accountant.

We zijn inmiddels gestart met het in gang zetten van dit onderzoek, op de volgende manier. We nodigen als bestuur enkele mensen uit om toe te treden tot een ad hoc overleggroep over het uit te voeren accountantsonderzoek naar de financiële boekhouding van de SWR over de periode 2008-2017.

Wij stellen ons dan de volgende stappen voor:

↵↵

  1. De overleggroep wordt gevormd uit één of meer leden van het SWR bestuur en enkele belangstellende deelnemers/huiseigenaren. Wij zoeken daarvoor mensen en zullen vervolgens toetsen of die groep kan rekenen op draagvlak van de bewoners.

  1. De overleggroep stelt de streefdatum vast van wanneer de resultaten van het uit te voeren accountantsonderzoek beschikbaar dienen te worden gemaakt aan de deelnemers.

  1. De overleggroep formuleert een opdracht voor het te verrichten accountantsonderzoek, inclusief de te onderzoeken details (bv. bestuurskosten, advocatenuitgaven etc.).

  1. De overleggroep inventariseert de voor het onderzoek benodigde historische financiële informatie (facturen, bankafschriften e.d.) en vraagt offertes aan bij een aantal onafhankelijke accountantskantoren.

  1. De overleggroep evalueert de offertes en selecteert het preferente accountantskantoor.

  1. Het SWR bestuur geeft het geselecteerde accountantskantoor opdracht voor het onderzoek.

  1. De onderzoeksresultaten worden tenslotte toegezonden aan alle deelnemers.

Op deze manier doen we recht aan alle gestelde vragen en denken we ook tegemoet te komen aan de wens om echt onafhankelijk te laten toetsen en controleren.

Zodra de overleggroep is samengesteld zullen we u dit melden.

Bestuur SWR

0 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief 19 oktober 2020

Nieuwsbrief 19 oktober 2020 Onderwerp: datum van de Vergadering van Deelnemers SWR In verband met de coronamaatregelen zal de reguliere Vergadering van Deelnemers (hierna de noemen deelnemers vergader

Nieuwsbrief oktober 2020

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag

Nieuwsbrief september 2020

Het Interim -Bestuur doet verslag: 1. van de gehouden bestuursvergadering van do. 27-8-2020 2. project boekenonderzoek 3. project statuten 1. De bestuursvergadering van do. 27-8-2020 Tijdens deze verg

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Over Riverparc

Neem contact op

© 2021 Stichting Oeverveiligheid Riverparc

Interactive Monkey Logo
logo_riverparcs.png