Verhuizen

Verhuizen

Verhuizing doorgeven

Als u op Riverparc komt wonen dan moet u een verplichte bijdrage betalen als eigenaar van een woning. Gaat u vertrekken dan vervalt de verplichte bijdrage.

ONS accountants verzorgt namens de SWR de incasso's, de administratieve vastlegging en het debiteuren beheer. Wij verzoeken u daarom uw verhuizing door te geven aan ONS Accountants, mevrouw J. Menting, Nieuwe Aamsestraat 90, 6662 NK Elst, 0481-371111. Postadres postbus 137, 6660 AC Elst. E-mail Jose.menting@ons.nl