Nieuwsoverzicht
17 Mei 2019

Antwoord op financiële vragen is in de maak

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen en vragen die op 9 mei aan het bestuur zijn gesteld gaan over het geld van de SWR/SROG.
Er is ter plaatse inzicht gegeven in de banksaldi van nu, maar daarnaast blijkt er behoefte aan saldi uit het verleden en inzicht in uitgaven die zijn gedaan, met name voor juridisch advies. De wens bestaat om dit te laten onderzoeken door een externe, onafhankelijke accountant.
 
We zijn inmiddels gestart met het in gang zetten van dit onderzoek, op de volgende manier. We nodigen als bestuur enkele mensen uit om toe te treden tot een ad hoc overleggroep over het uit te voeren accountantsonderzoek naar de financiële boekhouding van de SWR over de periode 2008-2017.
 
Wij stellen ons dan de volgende stappen voor:
  1. De overleggroep wordt gevormd uit één of meer leden van het SWR bestuur en enkele belangstellende deelnemers/huiseigenaren. Wij zoeken daarvoor mensen en zullen vervolgens toetsen of die groep kan rekenen op draagvlak van de bewoners.
  2. De overleggroep stelt de streefdatum vast van wanneer de resultaten van het uit te voeren accountantsonderzoek beschikbaar dienen te worden gemaakt aan de deelnemers.
  3. De overleggroep formuleert een opdracht voor het te verrichten accountantsonderzoek, inclusief de te onderzoeken details (bv. bestuurskosten, advocatenuitgaven etc.).
  4. De overleggroep inventariseert de voor het onderzoek benodigde historische financiële informatie (facturen, bankafschriften e.d.) en vraagt offertes aan bij een aantal onafhankelijke accountantskantoren.
  5. De overleggroep evalueert de offertes en selecteert het preferente accountantskantoor.
  6. Het SWR bestuur geeft het geselecteerde accountantskantoor opdracht voor het onderzoek.
  7. De onderzoeksresultaten worden tenslotte toegezonden aan alle deelnemers.
 
Op deze manier doen we recht aan alle gestelde vragen en denken we ook tegemoet te komen aan de wens om echt onafhankelijk te laten toetsen en controleren.
 
Zodra de overleggroep is samengesteld zullen we u dit melden.
 
Bestuur SWR
 

 

Nieuwsarchief

1 September 2019 Toelichting SWR vraagposten OFR september 2019
30 Augustus 2019 Reactie SWR op de OFR-brief
29 Augustus 2019 Nieuwsbrief SWR augustus 2019
11 Augustus 2019 SWR garandeert betrouwbare cijfers augustus 2019
16 Juli 2019 Nieuwsbrief SWR juli 2019 grasoevers
24 Juni 2019 Nieuwsbrief SWR juni 2019 en Informatiebrochure
23 Mei 2019 Q&A informeel overleg SWR en bewoners 9 mei 2019
17 Mei 2019 Vervolgstap na bijeenkomst bij Rutgers 9 mei
15 Mei 2019 Financiën SWR digitaal
10 Mei 2019 Verslag bijeenkomst SWR met IG op 2 mei 2019
5 Mei 2019 Uitnodiging Informele bijeenkomst deelnemers SWR op 9 mei 2019 bij Grand Café Rutgers
26 April 2019 Nieuwsbrief SWR van april 2019
19 April 2019 Vervolg inzicht in financiën SWR april 2019
12 April 2019 Vervolgoverleg Initiatiefgroep en SWR op 4 april 2019
6 April 2019 Inzicht in financiën SWR april 2019
11 Maart 2019 Nieuwsbrief SWR maart 2019
8 Maart 2019 Financiële vragen SWR 8 maart 2019
29 Januari 2019 Nieuwsbrief januari 2019 en FC
17 December 2018 Nieuwsbrief 17 december 2018 en Bestuursvacatures
6 December 2018 Nieuwsbrief 6 december 2018
30 November 2018 Bijzondere deelnemersvergadering 10 december 2018
9 Oktober 2018 Algemene deelnemersvergadering 2018
7 Oktober 2018 Nieuwsbrief oktober 2018 en brief gemeente over vijvers
3 Juli 2018 Nieuwsbrief SWR juni 2018
25 Oktober 2017 Algemene deelnemersvergadering 2017
20 Oktober 2017 Nieuwsbrief van oktober 2017
25 September 2016 Algemene deelnemersvergadering 2016
23 September 2016 Nieuwsbrief SWR van juli 2016
25 Januari 2016 Onderhoudsplan gemeente Zevenaar
25 Januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016
27 April 2015 Tweede nieuwsbrief SWR van april 2015
13 April 2015 Nieuwsbrief SWR van april 2015
9 Maart 2015 Nieuwsbrief SWR van maart 2015 en modelbrief aansprakelijkheid RGV
9 Februari 2015 Nieuwsbrief SWR februari 2015
5 December 2014 Nieuwsbrief SWR van december 2014
28 November 2014 Nieuwsbrief SWR van november 2014
31 Juli 2014 Nieuwsbrief SWR van juli 2014
2 September 2013 Extra editie Riverflash
1 Juli 2013 Nieuwsbrief SWR van juli 2013
25 Februari 2013 Gezamenlijke nieuwsbrief SWR-Gemeente Zevenaar 2013
1 Februari 2013 Nieuwsbrief SWR van februari 2013