Nieuwsoverzicht
11 Augustus 2019

SWR garandeert betrouwbare cijfers

Op 5 augustus jl. is uitspraak gedaan in de tuchtzaak tegen ONS Accountants. Daarbij is de accountant door de Accountantskamer in het ongelijk gesteld en berispt. ONS Accountants had de statuten van de SWR beter moeten volgen en bij het opstellen van de jaarrekeningen van ten minste de laatste jaren een controleberekening moeten uitvoeren.

Een mogelijk gevolg van deze uitspraak is dat over de laatste jaren (hoeveel jaren is nog onbekend) alsnog controleopdrachten zullen moeten worden uitgevoerd. Het ligt wat het SWR-bestuur betreft dan voor de hand dat dat voor rekening van ONS Accountants zal worden gedaan, ondertekend door een registeraccountant (RA) zoals tot en met 2014 altijd gebeurde. Het bestuur gaat hierover zo spoedig mogelijk in gesprek met ONS Accountants.

De Overleggroep Financiën Riverparc is inmiddels gestart met een onderzoek. Dit neemt echter niet weg dat de SWR als gevolg van de uitspraak mogelijk controles door een gecertificeerd accountantskantoor over de laatste jaren zal moeten laten uitvoeren. Het bestuur heeft overigens geen enkele twijfel over de integriteit van het financiële beleid van de beide stichtingen en vertrouwt dan ook volledig op bevestiging van hetgeen over alle voorgaande jaren in uitgebreide jaarrekeningen met de huiseigenaren is besproken en in de jaarlijkse overzichten is gepubliceerd. In een deze maand te verschijnen nieuwsbrief zult u meer vernemen over de ontwikkelingen in dezen (en tal van andere lopende zaken).

Zoals bij de informele bijeenkomst op 9 mei jl. bij Rutgers al besproken en toegezegd, is het bestuur bereid de relatie met ONS Accountants te beëindigen. De uitspraak van de Accountantskamer bespoedigt dit voornemen. Het streven is om na afwikkeling van de gevolgen van de uitspraak over te gaan naar een ander accountantskantoor. Dit zal niet van vandaag op morgen lukken, aangezien dan ook de volledige deelnemersadministratie, de inning van de retributie etc. over zal moeten naar de nieuwe accountant. Dat kost veel extra tijd en inspanning van een toch al zwaar belast bestuur. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. 

Met vriendelijke groet,
Het SWR-bestuur

De uitspraak van de Accountantskamer:

http://www.accountantskamer.nl/index.php/nieuws/nieuws-2019

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/19-358-AA.pdf

Nieuwsarchief

13 Oktober 2019 Algemene deelnemersvergadering 2019
1 September 2019 Toelichting SWR vraagposten OFR september 2019
30 Augustus 2019 Reactie SWR op de OFR-brief
29 Augustus 2019 Nieuwsbrief SWR augustus 2019
11 Augustus 2019 SWR garandeert betrouwbare cijfers augustus 2019
16 Juli 2019 Nieuwsbrief SWR juli 2019 grasoevers
24 Juni 2019 Nieuwsbrief SWR juni 2019 en Informatiebrochure
23 Mei 2019 Q&A informeel overleg SWR en bewoners 9 mei 2019
17 Mei 2019 Vervolgstap na bijeenkomst bij Rutgers 9 mei
15 Mei 2019 Financiën SWR digitaal
10 Mei 2019 Verslag bijeenkomst SWR met IG op 2 mei 2019
5 Mei 2019 Uitnodiging Informele bijeenkomst deelnemers SWR op 9 mei 2019 bij Grand Café Rutgers
26 April 2019 Nieuwsbrief SWR van april 2019
19 April 2019 Vervolg inzicht in financiën SWR april 2019
12 April 2019 Vervolgoverleg Initiatiefgroep en SWR op 4 april 2019
6 April 2019 Inzicht in financiën SWR april 2019
11 Maart 2019 Nieuwsbrief SWR maart 2019
8 Maart 2019 Financiële vragen SWR 8 maart 2019
29 Januari 2019 Nieuwsbrief januari 2019 en FC
17 December 2018 Nieuwsbrief 17 december 2018 en Bestuursvacatures
6 December 2018 Nieuwsbrief 6 december 2018
30 November 2018 Bijzondere deelnemersvergadering 10 december 2018
9 Oktober 2018 Algemene deelnemersvergadering 2018
7 Oktober 2018 Nieuwsbrief oktober 2018 en brief gemeente over vijvers
3 Juli 2018 Nieuwsbrief SWR juni 2018
25 Oktober 2017 Algemene deelnemersvergadering 2017
20 Oktober 2017 Nieuwsbrief van oktober 2017
25 September 2016 Algemene deelnemersvergadering 2016
23 September 2016 Nieuwsbrief SWR van juli 2016
25 Januari 2016 Onderhoudsplan gemeente Zevenaar
25 Januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016
27 April 2015 Tweede nieuwsbrief SWR van april 2015
13 April 2015 Nieuwsbrief SWR van april 2015
9 Maart 2015 Nieuwsbrief SWR van maart 2015 en modelbrief aansprakelijkheid RGV
9 Februari 2015 Nieuwsbrief SWR februari 2015
5 December 2014 Nieuwsbrief SWR van december 2014
28 November 2014 Nieuwsbrief SWR van november 2014
31 Juli 2014 Nieuwsbrief SWR van juli 2014
2 September 2013 Extra editie Riverflash
1 Juli 2013 Nieuwsbrief SWR van juli 2013
25 Februari 2013 Gezamenlijke nieuwsbrief SWR-Gemeente Zevenaar 2013
1 Februari 2013 Nieuwsbrief SWR van februari 2013