Nieuwsoverzicht
30 Augustus 2019

Overleggroep Financiën Riverparc constateert geen onregelmatigheden 

(Het nieuwsitem met de nieuwsbrief van augustus 2019 kunt u hier inzien).

 

Geen verdachte transacties, geen privéverrijking, niets onoirbaars: dat is de conclusie van de medio mei jl. ingestelde Overleggroep Financiën Riverparc (OFR) www.riverparc.eu/nieuws/nieuwsoverzicht/vervolgstap-na-bijeenkomst-bij-rutgers-9-mei.

Uit een uitvoerige bestudering van de administratie van de SWR over 2015 t/m 2017 komen naar het oordeel van de OFR geen twijfelachtige uitgaven van de besturen in die periode. Weliswaar is de OFR het niet helemaal eens met bepaalde uitgaven in de geschiedenis, maar de leden van de OFR vormden toen ook niet het bestuur en doen van uitgaven behoort tot de werkruimte van een stichting, elk jaar vervat in jaarverslagen en begrotingen, die alle zijn goedgekeurd. Zo zijn er vanwege de destijds dreigende ontzanding in het Rhederlaag hoge kosten geweest voor juridisch advies, in het voordeel van alle huiseigenaren, ondersteund door alle deelnemers, die allen daarmee verzakkingen aan hun huis wilden voorkomen. Daarnaast verbaast het de OFR dat kosten zijn gemaakt voor een incidenteel afscheidsetentje van bestuursleden of voor vergaderingen van het bestuur, kosten die redelijk waren en in het maatschappelijke verkeer volstrekt normaal en gebruikelijk zijn. Naar het oordeel van het huidige bestuur zijn de kosten niet “te hoog” geweest, maar sterkt de mening van de OFR ons in ons streven (sinds de benoeming jl. voorjaar) naar een sober kostenbeleid. In dat kader zijn de vrijwilligersvergoedingen voor bestuursvrijwilligers al versoberd en worden geen aparte vergaderkosten meer vergoed.

De OFR heeft haar opdracht inmiddels teruggegeven. Met enige wrevel rept de OFR van “ernstig verzuim” van de stichting omdat in de praktijk niet de penningmeester in persoon, maar een administratiekantoor de staat van baten en lasten en de balans opmaakt, maar uiteraard mag en mocht de penningmeester zich hierin altijd laten bijstaan door een ter zake deskundig kantoor. Daar is niets abnormaals of statutair onreglementairs aan. Ook constateert de OFR streng dat “de penningmeester de benodigde kennis ontbeert om een deugdelijke financiële administratie te voeren”. Het zal je maar gezegd worden als penningmeester die naast zijn werk, waarin hij ook penningmeester is van een professionele vereniging, dit als vrijwilliger onbezoldigd doet, en goed doet! De OFR trekt hiermee wel een erg grote broek aan en komt (alweer) niet met argumenten.

De OFR, die overigens bestaat uit vijf personen, waarvan twee zich hebben teruggetrokken om onduidelijke redenen eindigt de brief aan u met een woord (‘medeplichtig­heid’) dat strafbare feiten impliceert. Wederom komt de groep niet met feiten, noch onderbouwing. Ook stapt de groep niet naar de politie of het OM; uiteraard niet, er is ook immers niets gebeurd dat niet geheel correct is en in lijn met de opdrachten van het bestuur door de jaren heen. Alle bestuurshandelingen hebben altijd het doel van de stichting gediend c.q. dienen die nog steeds. Wij vinden het kwalijk dat de OFR, ondanks herhaalde verzoeken daarom, niet eerst met ons in gesprek is gegaan over bevindingen en de stichting de mogelijkheid gaf om te reageren. Zo hoort dat immers, zeker omdat de stichting de opdrachtgever was, niet de deelnemers.

Wij hebben de OFR bedankt voor hun werk, waarbij ze grote betrokkenheid hebben getoond. Met de manier waarop ze nu naar buiten treden zijn we ongelukkig, omdat ze daarmee ons verzoek negeren en daardoor schade toebrengen aan de stichting. Met de constatering dat geen malversaties zijn aangetroffen zijn we blij; in de deelnemersvergadering in oktober zullen we met de deelnemers bespreken over welke jaren nog een extra controleverklaring van bijvoorbeeld een accountant gewenst is. Zie daarvoor elders in deze nieuwsbrief.

De door de OFR aangehaalde vraagposten in hun brief zullen wij gedegen beantwoorden op onze website www.riverparc.eu.

Nieuwsarchief

1 September 2019 Toelichting SWR vraagposten OFR september 2019
30 Augustus 2019 Reactie SWR op de OFR-brief
29 Augustus 2019 Nieuwsbrief SWR augustus 2019
11 Augustus 2019 SWR garandeert betrouwbare cijfers augustus 2019
16 Juli 2019 Nieuwsbrief SWR juli 2019 grasoevers
24 Juni 2019 Nieuwsbrief SWR juni 2019 en Informatiebrochure
23 Mei 2019 Q&A informeel overleg SWR en bewoners 9 mei 2019
17 Mei 2019 Vervolgstap na bijeenkomst bij Rutgers 9 mei
15 Mei 2019 Financiën SWR digitaal
10 Mei 2019 Verslag bijeenkomst SWR met IG op 2 mei 2019
5 Mei 2019 Uitnodiging Informele bijeenkomst deelnemers SWR op 9 mei 2019 bij Grand Café Rutgers
26 April 2019 Nieuwsbrief SWR van april 2019
19 April 2019 Vervolg inzicht in financiën SWR april 2019
12 April 2019 Vervolgoverleg Initiatiefgroep en SWR op 4 april 2019
6 April 2019 Inzicht in financiën SWR april 2019
11 Maart 2019 Nieuwsbrief SWR maart 2019
8 Maart 2019 Financiële vragen SWR 8 maart 2019
29 Januari 2019 Nieuwsbrief januari 2019 en FC
17 December 2018 Nieuwsbrief 17 december 2018 en Bestuursvacatures
6 December 2018 Nieuwsbrief 6 december 2018
30 November 2018 Bijzondere deelnemersvergadering 10 december 2018
9 Oktober 2018 Algemene deelnemersvergadering 2018
7 Oktober 2018 Nieuwsbrief oktober 2018 en brief gemeente over vijvers
3 Juli 2018 Nieuwsbrief SWR juni 2018
25 Oktober 2017 Algemene deelnemersvergadering 2017
20 Oktober 2017 Nieuwsbrief van oktober 2017
25 September 2016 Algemene deelnemersvergadering 2016
23 September 2016 Nieuwsbrief SWR van juli 2016
25 Januari 2016 Onderhoudsplan gemeente Zevenaar
25 Januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016
27 April 2015 Tweede nieuwsbrief SWR van april 2015
13 April 2015 Nieuwsbrief SWR van april 2015
9 Maart 2015 Nieuwsbrief SWR van maart 2015 en modelbrief aansprakelijkheid RGV
9 Februari 2015 Nieuwsbrief SWR februari 2015
5 December 2014 Nieuwsbrief SWR van december 2014
28 November 2014 Nieuwsbrief SWR van november 2014
31 Juli 2014 Nieuwsbrief SWR van juli 2014
2 September 2013 Extra editie Riverflash
1 Juli 2013 Nieuwsbrief SWR van juli 2013
25 Februari 2013 Gezamenlijke nieuwsbrief SWR-Gemeente Zevenaar 2013
1 Februari 2013 Nieuwsbrief SWR van februari 2013