Nieuwsoverzicht
30 Augustus 2019

Overleggroep Financiën Riverparc constateert geen onregelmatigheden 

(Het nieuwsitem met de nieuwsbrief van augustus 2019 kunt u hier inzien).

 

Geen verdachte transacties, geen privéverrijking, niets onoirbaars: dat is de conclusie van de medio mei jl. ingestelde Overleggroep Financiën Riverparc (OFR) www.riverparc.eu/nieuws/nieuwsoverzicht/vervolgstap-na-bijeenkomst-bij-rutgers-9-mei.

Uit een uitvoerige bestudering van de administratie van de SWR over 2015 t/m 2017 komen naar het oordeel van de OFR geen twijfelachtige uitgaven van de besturen in die periode. Weliswaar is de OFR het niet helemaal eens met bepaalde uitgaven in de geschiedenis, maar de leden van de OFR vormden toen ook niet het bestuur en doen van uitgaven behoort tot de werkruimte van een stichting, elk jaar vervat in jaarverslagen en begrotingen, die alle zijn goedgekeurd. Zo zijn er vanwege de destijds dreigende ontzanding in het Rhederlaag hoge kosten geweest voor juridisch advies, in het voordeel van alle huiseigenaren, ondersteund door alle deelnemers, die allen daarmee verzakkingen aan hun huis wilden voorkomen. Daarnaast verbaast het de OFR dat kosten zijn gemaakt voor een incidenteel afscheidsetentje van bestuursleden of voor vergaderingen van het bestuur, kosten die redelijk waren en in het maatschappelijke verkeer volstrekt normaal en gebruikelijk zijn. Naar het oordeel van het huidige bestuur zijn de kosten niet “te hoog” geweest, maar sterkt de mening van de OFR ons in ons streven (sinds de benoeming jl. voorjaar) naar een sober kostenbeleid. In dat kader zijn de vrijwilligersvergoedingen voor bestuursvrijwilligers al versoberd en worden geen aparte vergaderkosten meer vergoed.

De OFR heeft haar opdracht inmiddels teruggegeven. Met enige wrevel rept de OFR van “ernstig verzuim” van de stichting omdat in de praktijk niet de penningmeester in persoon, maar een administratiekantoor de staat van baten en lasten en de balans opmaakt, maar uiteraard mag en mocht de penningmeester zich hierin altijd laten bijstaan door een ter zake deskundig kantoor. Daar is niets abnormaals of statutair onreglementairs aan. Ook constateert de OFR streng dat “de penningmeester de benodigde kennis ontbeert om een deugdelijke financiële administratie te voeren”. Het zal je maar gezegd worden als penningmeester die naast zijn werk, waarin hij ook penningmeester is van een professionele vereniging, dit als vrijwilliger onbezoldigd doet, en goed doet! De OFR trekt hiermee wel een erg grote broek aan en komt (alweer) niet met argumenten.

De OFR, die overigens bestaat uit vijf personen, waarvan twee zich hebben teruggetrokken om onduidelijke redenen eindigt de brief aan u met een woord (‘medeplichtig­heid’) dat strafbare feiten impliceert. Wederom komt de groep niet met feiten, noch onderbouwing. Ook stapt de groep niet naar de politie of het OM; uiteraard niet, er is ook immers niets gebeurd dat niet geheel correct is en in lijn met de opdrachten van het bestuur door de jaren heen. Alle bestuurshandelingen hebben altijd het doel van de stichting gediend c.q. dienen die nog steeds. Wij vinden het kwalijk dat de OFR, ondanks herhaalde verzoeken daarom, niet eerst met ons in gesprek is gegaan over bevindingen en de stichting de mogelijkheid gaf om te reageren. Zo hoort dat immers, zeker omdat de stichting de opdrachtgever was, niet de deelnemers.

Wij hebben de OFR bedankt voor hun werk, waarbij ze grote betrokkenheid hebben getoond. Met de manier waarop ze nu naar buiten treden zijn we ongelukkig, omdat ze daarmee ons verzoek negeren en daardoor schade toebrengen aan de stichting. Met de constatering dat geen malversaties zijn aangetroffen zijn we blij; in de deelnemersvergadering in oktober zullen we met de deelnemers bespreken over welke jaren nog een extra controleverklaring van bijvoorbeeld een accountant gewenst is. Zie daarvoor elders in deze nieuwsbrief.

De door de OFR aangehaalde vraagposten in hun brief zullen wij gedegen beantwoorden op onze website www.riverparc.eu.

Nieuwsarchief

19 Oktober 2020 Info Vergadering van Deelnemers
3 Oktober 2020 Nieuwsbrief IB SWR SROG okt 2020
8 September 2020 Nieuwsbrief September 2020
11 Augustus 2020 Nieuwsbrief augustus 2020
2 Juli 2020 Riverparcborrel zaterdag 11 juli 15.00 uur
1 Juli 2020 Wie zijn de interimbestuurders?
27 Juni 2020 nieuwsbrief 27 juni 2020-financieel onderzoek
20 Juni 2020 bekendmaking nieuw interimbestuur
8 Juni 2020 Jaarrekeningen SWR en SROG 2019
6 Juni 2020 Riverparc krijgt interim-bestuur
2 Juni 2020 Eindbericht Formateur
17 Mei 2020 Tussenbericht Formateur
1 Mei 2020 Nieuwsbrief SWR mei 2020
29 April 2020 Reactie SWR dagbestuur
20 April 2020 Grasoevers maaien en ballenlijnen
13 Maart 2020 Deelnemersvergadering 23 maart uitgesteld
5 Maart 2020 Algemene Deelnemersvergadering vervolg 23 maart 2020
3 Maart 2020 Reactie SWR bijzondere deelnemersbijeenkomst
24 Februari 2020 Voorbereiding vergadering van 23 maart 2020
6 Februari 2020 Nieuwsbrief SWR februari 2020
19 Januari 2020 Gespreksverzoeken SWR afgewezen
22 December 2019 SWR uitnodiging tot mediation
18 December 2019 SWR en rechtszaak
11 December 2019 Baggerwerkzaamheden jachthaven
29 November 2019 Jaarrekeningen SWR en SROG 2018
26 November 2019 Vervolgbericht over de rechtszaak
31 Oktober 2019 Bericht over de rechtszaak 31-10-2019
28 Oktober 2019 Bericht over Deelnemersvergadering 27-10-2019
13 Oktober 2019 Algemene deelnemersvergadering 2019
1 September 2019 Toelichting SWR vraagposten OFR september 2019
30 Augustus 2019 Reactie SWR op de OFR-brief
29 Augustus 2019 Nieuwsbrief SWR augustus 2019
11 Augustus 2019 SWR garandeert betrouwbare cijfers augustus 2019
16 Juli 2019 Nieuwsbrief SWR juli 2019 grasoevers
24 Juni 2019 Nieuwsbrief SWR juni 2019 en Informatiebrochure
23 Mei 2019 Q&A informeel overleg SWR en bewoners 9 mei 2019
17 Mei 2019 Vervolgstap na bijeenkomst bij Rutgers 9 mei
15 Mei 2019 Financiën SWR digitaal
10 Mei 2019 Verslag bijeenkomst SWR met IG op 2 mei 2019
5 Mei 2019 Uitnodiging Informele bijeenkomst deelnemers SWR op 9 mei 2019 bij Grand Café Rutgers
26 April 2019 Nieuwsbrief SWR van april 2019
19 April 2019 Vervolg inzicht in financiën SWR april 2019
12 April 2019 Vervolgoverleg Initiatiefgroep en SWR op 4 april 2019
6 April 2019 Inzicht in financiën SWR april 2019
11 Maart 2019 Nieuwsbrief SWR maart 2019
8 Maart 2019 Financiële vragen SWR 8 maart 2019
29 Januari 2019 Nieuwsbrief januari 2019 en FC
17 December 2018 Nieuwsbrief 17 december 2018 en Bestuursvacatures
6 December 2018 Nieuwsbrief 6 december 2018
30 November 2018 Bijzondere deelnemersvergadering 10 december 2018