Nieuwsoverzicht
8 September 2020

  Nieuwsbrief september 2020

 

Het Interim -Bestuur doet verslag:
1. van de gehouden bestuursvergadering van do. 27-8-2020
2. project boekenonderzoek
3. project statuten

1. De bestuursvergadering van do. 27-8-2020

Tijdens deze vergadering waren de vier belangrijkste agendapunten:
1. Vertrek van Martijn Prent als interim-bestuurder en zijn opvolging
2. Boekenonderzoek
3. Onderzoek naar mogelijke wijzigingen statuten SWR
4. Overige

Ad 1:

Martijn Prent heeft besloten als interim-bestuurder van de SWR te vertrekken. Daarmee kwam zijn opvolging op de agenda van het interim-bestuur. Vanuit het formatieproces, dat eerder dit jaar door het vorige bestuur in samenwerking met formateur Anja van Norel (ex gemeenteraadslid van de gemeenste Zevenaar) was opgezet waren nog drie reserve kandidaten beschikbaar. Daaruit heeft het interim-bestuur gekozen voor Rolf Lepp als de opvolger van Martijn Prent.
Rolf woont al langer op Riverparc, kent de situatie en geschiedenis goed. Hij zal de communicatieportefeuille van Martijn overnemen. Ook trekt hij de werkgroep die zich over mogelijke statutenwijzingen gaat buigen. Hierin nemen ook de voorzitter en secretaris deel.

Ad 2:
Er heerst binnen Riverparc onrust over de financiële situatie van de SWR, die de afgelopen jaren is ontstaan als gevolg van het gebrek aan transparantie rond de boekhouding.
Het interim-bestuur heeft besloten een boekenonderzoek door deskundigen te laten uitvoeren, dat teruggaat tot de datum waarop van de Stichting Woonbelangen Riverparc de Stichting Riverparc Onroerend Goed werd afgesplitst.
Dit onderzoek is de eerste kerntaak die het interim-bestuur als opdracht van het vorige bestuur en de formateur van het interim-bestuur heeft meegekregen.
Er zijn offertes aangevraagd om tot een gewogen keuze te kunnen komen tussen drie aanbieders. Daarbij staat kwaliteit en professionaliteit van het onderzoek voorop, echter in evenwicht met te maken kosten.

De uitvraag, die de basis vormt van de uitvraag voor de offertes , is van de website van SWR te downloaden (PDF-format).

Het bestuur hoopt eind september tot een definitieve keuze voor het onderzoeksbureau te komen. Het onderzoek zal tussen 6 en 10 weken in beslag nemen. Het vorige in haar geheel afgetreden bestuur zal gevraagd worden aan dit onderzoek mee te werken, op basis van hoor en wederhoor. De resultaten zullen aan de deelnemers van SWR gepresenteerd worden.

Ad 3.
Al geruime tijd is er onder bewoners de behoefte aan meer inspraak dan wel medezeggenschap in het beleid en de uitvoering daarvan van de SWR. Van daaruit is de roep ontstaan om te kijken of dit een wijziging van de statuten van de SWR vergt, of zelfs een transitie van de SWR naar een nieuw op te richten Vereniging van Eigenaren Riverparc.
Dit is de tweede kerntaak van het interim-bestuur.

Gezien het zwaarwegende belang van de kerntaak van de SWR, te weten de waterveiligheid van de wijk en de bijzondere geschiedenis van de wijk heeft het interim-bestuur besloten om deskundig advies in te winnen. Daarvoor is contact gelegd met een aantoonbaar deskundig advocatenkantoor, dat geen nadere banden heeft met Riverparc of haar bewoners.

Als basis voor het gesprek met dit advocatenkantoor en de uiteindelijke opdracht is een document opgesteld dat apart is downloaden van de website van Riverparc (PDF-format).

Indien uit dit gesprek een eventuele opdracht volgt, zal daarover nader door het interim-bestuur worden bericht op de website van Riverparc. Dan zullen ook de naam van het advocatenkantoor, van de uitvoerend advocaat als ook een planning bekend gemaakt worden.

Ad 4.
Onder de rubriek ‘overige’ is vermeldenswaardig dat op een aantal punten op Riverparc zogenaamde ‘artikel 461 borden’ en ‘verboden aan te meren’ borden zullen worden geplaatst. Het gaat om de vervanging van oude borden op de stranden, maar ook om plaatsing van een aantal nieuwe.
Reden is dat deze zomer herhaaldelijk is geconstateerd dat niet-bewoners/eigenaren van Riverparc zich toegang hebben verschaft tot de stranden van Riverparc en ook motorboten (‘Zodiac’s’) op de stranden hebben gelegd.
Het gebruik van de stranden van Riverparc is voorbehouden aan bewoners/eigenaren van Riverparc en hun gasten. Het varen met motorboten achter de ballenlijnen is uit veiligheidsoverwegingen verboden. Ook zijn van de twee hekken bij de stranden de sloten met de pincode voor bewoners/eigenaren geforceerd en moesten met de nodige kosten voor de SWR vervangen worden.

De politie zal na plaatsing van de borden op naleving van de regels handhaven.

Het bestuur hecht eraan op te merken dat dit weliswaar niet tot haar kerntaken behoort, maar dat zij deze maatregel toch heeft willen treffen om verdere ‘wildgroei’ en precedenten voor het volgende seizoen te voorkomen.

 

Nieuwsarchief

19 Oktober 2020 Info Vergadering van Deelnemers
3 Oktober 2020 Nieuwsbrief IB SWR SROG okt 2020
8 September 2020 Nieuwsbrief September 2020
11 Augustus 2020 Nieuwsbrief augustus 2020
2 Juli 2020 Riverparcborrel zaterdag 11 juli 15.00 uur
1 Juli 2020 Wie zijn de interimbestuurders?
27 Juni 2020 nieuwsbrief 27 juni 2020-financieel onderzoek
20 Juni 2020 bekendmaking nieuw interimbestuur
8 Juni 2020 Jaarrekeningen SWR en SROG 2019
6 Juni 2020 Riverparc krijgt interim-bestuur
2 Juni 2020 Eindbericht Formateur
17 Mei 2020 Tussenbericht Formateur
1 Mei 2020 Nieuwsbrief SWR mei 2020
29 April 2020 Reactie SWR dagbestuur
20 April 2020 Grasoevers maaien en ballenlijnen
13 Maart 2020 Deelnemersvergadering 23 maart uitgesteld
5 Maart 2020 Algemene Deelnemersvergadering vervolg 23 maart 2020
3 Maart 2020 Reactie SWR bijzondere deelnemersbijeenkomst
24 Februari 2020 Voorbereiding vergadering van 23 maart 2020
6 Februari 2020 Nieuwsbrief SWR februari 2020
19 Januari 2020 Gespreksverzoeken SWR afgewezen
22 December 2019 SWR uitnodiging tot mediation
18 December 2019 SWR en rechtszaak
11 December 2019 Baggerwerkzaamheden jachthaven
29 November 2019 Jaarrekeningen SWR en SROG 2018
26 November 2019 Vervolgbericht over de rechtszaak
31 Oktober 2019 Bericht over de rechtszaak 31-10-2019
28 Oktober 2019 Bericht over Deelnemersvergadering 27-10-2019
13 Oktober 2019 Algemene deelnemersvergadering 2019
1 September 2019 Toelichting SWR vraagposten OFR september 2019
30 Augustus 2019 Reactie SWR op de OFR-brief
29 Augustus 2019 Nieuwsbrief SWR augustus 2019
11 Augustus 2019 SWR garandeert betrouwbare cijfers augustus 2019
16 Juli 2019 Nieuwsbrief SWR juli 2019 grasoevers
24 Juni 2019 Nieuwsbrief SWR juni 2019 en Informatiebrochure
23 Mei 2019 Q&A informeel overleg SWR en bewoners 9 mei 2019
17 Mei 2019 Vervolgstap na bijeenkomst bij Rutgers 9 mei
15 Mei 2019 Financiën SWR digitaal
10 Mei 2019 Verslag bijeenkomst SWR met IG op 2 mei 2019
5 Mei 2019 Uitnodiging Informele bijeenkomst deelnemers SWR op 9 mei 2019 bij Grand Café Rutgers
26 April 2019 Nieuwsbrief SWR van april 2019
19 April 2019 Vervolg inzicht in financiën SWR april 2019
12 April 2019 Vervolgoverleg Initiatiefgroep en SWR op 4 april 2019
6 April 2019 Inzicht in financiën SWR april 2019
11 Maart 2019 Nieuwsbrief SWR maart 2019
8 Maart 2019 Financiële vragen SWR 8 maart 2019
29 Januari 2019 Nieuwsbrief januari 2019 en FC
17 December 2018 Nieuwsbrief 17 december 2018 en Bestuursvacatures
6 December 2018 Nieuwsbrief 6 december 2018
30 November 2018 Bijzondere deelnemersvergadering 10 december 2018