Nieuwe bewoner

Luchtfoto Riverparc
Nieuwe bewoners?

Welkom op Riverparc

De Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) is eigenaar van de oevers van Riverparc. In dat kader is de Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR) verantwoordelijk voor beheer, (groot)onderhoud en in stand houding van die oevers met de daarbij behorende stranden. Daarnaast worden nog activiteiten verricht om de woonomgeving schoon te houden.

De kosten die hieruit voortvloeien worden gedekt door een verplichte bijdrage van alle eigenaren van een woning op Riverparc. De jaarlijks vastgestelde hoogte van die retributie per maand moet uiterlijk aan het eind van elke maand zijn voldaan. Dit kan door de SOR een incassomachtiging te geven, of door de eigen bank een periodieke opdracht te verstrekken.

De incasso's, de administratieve vastlegging en het debiteuren beheer worden namens de SOR verzorgd door de administratieve tak van ONS Accountants. Elke nieuwe bewoner/eigenaar ontvangt een (welkom)brief met informatie hieromtrent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ONS Accountants

mevrouw J. Menting,

Nieuwe Aamsestraat 90,

6662 NK Elst,

0481-371111.

 

Postadres:

Postbus 137,

6660 AC Elst.

 

E-mail: 

Jose.menting@ons.nl

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.